MORA ARMATUR

Frost Mats Mattsson gick bort 1914, men redan tidigare hade hans söner, Anders och Karl, övertagit ledningen av faderns verkstad (FM Mattsson). Året 1926 lamslogs arbetet på FM Mattsson av en årslång strejk, som ledde till att Frost Karl året därpå startade en egen fabrik, Mora Armatur. 12 man följde med Frost Karl från det gamla företaget till Mora Armatur.

Idag har de båda företagen ca 60% av den svenska armaturmarknaden och konkurrerar i flera andra länder, men de är fortfarande belägna endast ett stenkast ifrån varandra i ursprungsbyn Östnor.

Kolla in deras produkter du kan beställa genom oss och även få hjälp att installera⬇︎